Non-stick beläggning

I all tillverkning gäller att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt; stillastående maskiner som drabbats av problem betyder att produktionstakten avtar och företaget förlorar intäkter. Av den anledningen sker en ständig utveckling av maskiner och hjälpmedel inom industrin för att så prickfritt som möjligt kunna sköta produktion utan onödiga avbrott och felaktigheter. En metod för att åstadkomma precis detta är att förse produktionsmaskiner med så kallad non-stick beläggning, något som blir allt vanligare hos tillverkande företag.

Non-stick beläggning handlar om en viss typ av ytbehandlingen i de producerande maskinerna. Tanken bakom detta är att produkterna som tillverkas på ett så friktionsfritt sätt som möjligt ska tas om hand i maskinen, för att undvika bortfall och feltillverkningar. Non-stick fungerar, precis som termen antyder, om samma idé som används inom matlagning där man använder kokkärl, stekpannor och kastruller av ett liknande material. I produktionsmaskiner är dock tekniken ytterligare förädlad och här har ytan ett flertal lager som samtliga i kombination ser till att ytan får ett riktigt bra glid. När det gäller non-stick beläggning så finns det ett flertal olika metoder. Exakt vilken metod som används vid varje givet tillfälle beror på användningsområdet, det vill säga vad som ska tillverkas och vilken volym.

Tidigare har industrin haft stora problem med produkter som på olika sätt fastnar i de maskiner som ska användas till produktion. Genom att i en allt större utsträckning börja använda non-stick beläggning i maskinerna har man på kort tid kommit till rätta med detta problem. Detta innebär i sin tur att produkter kan tillverkas i en snabbare takt och antalet feltillverkare produkter minskar drastiskt. Denna förbättring betyder att man kan tillverka större volymer åt gången, slitaget på maskinerna minskar och kostnaden för varje tillverkad produkt minskar. Eftersom maskinerna får ett lättare liv behöver de dessutom inte stå avstängda lika ofta.

 

non-stick