Många människor kommer till en punkt i livet då en anhörig behöver stöd från äldrevård eller personlig assistans. Som närstående vill man självklart att ens anhörig ska få så bra hjälp och stöd som möjligt. En väl fungerande äldrevård är en mycket viktig komponent för ett väl fungerande samhälle. Alla människor måste få känna värdighet, oavsett var och när i livet man befinner sig. Väldigt många människor söker just nu personlig assistans i Lund, Skåne åt en anhörig. Personliga assistenter i Lund håller ofta en hög kvalitet och äldrevården i kommunen fungerar mycket bra. Det är viktigt att brukaren får känna självständighet och blir bemött med respekt, då detta främjar välmåendet och höjer livskvaliteten hos brukaren. Det är också väldigt viktigt att inte glömma individen i sammanhanget. Alla människor är olika och behoven måste mötas därefter.

personlig assistans

Det är upp till kommunen där den anhörige bor att ordna med en personlig assistent. En biståndshandläggare kommer besöka vårdtagaren i hemmet där man gemensamt kommer fram till vilken typ av stöd som behövs och framförallt hur många timmar assistans som beräknas behövas. Här kan brukaren också få hjälp av biståndshandläggaren att formulera sin ansökan. En god dialog är lösningen till att få en bra vardag. Om man upplever att kommunikationen inte fungerar har man alltid rätt till att byta handläggare.

Söker man personlig assistans i Lund, Skåne finns det många olika alternativ att välja på. Det finns både privata och offentliga aktörer att välja bland. I Sverige finns det också ett högkostnadsskydd för äldrevård. Detta innebär att du aldrig ska behöva betala mer än strax över 2000 kr när du väljer en kommunal äldrevård. Om du har en låg pension kan detta maxbelopp också sänkas så du ska få mer pengar över. Oavsett vilken leverantör av tjänster du väljer så är det viktigaste att brukarens önskan står i fokus.