Många människor kommer till en punkt i livet då en anhörig behöver stöd från äldrevård eller personlig assistans. Som närstående vill man självklart att ens anhörig ska få så bra hjälp och stöd som möjligt. En väl fungerande äldrevård är en mycket viktig komponent för ett väl fungerande samhälle. Alla människor måste få känna värdighet, oavsett var och när i livet man befinner sig. Väldigt många människor söker just nu personlig assistans i Lund, Skåne åt en anhörig. Personliga assistenter i Lund håller ofta en hög kvalitet och äldrevården i kommunen fungerar mycket bra. Det är viktigt att brukaren får känna självständighet och blir bemött med respekt, då detta främjar välmåendet och höjer livskvaliteten hos brukaren. Det är också väldigt viktigt att inte glömma individen i sammanhanget. Alla människor är olika och behoven måste mötas därefter.

personlig assistans

Det är upp till kommunen där den anhörige bor att ordna med en personlig assistent. En biståndshandläggare kommer besöka vårdtagaren i hemmet där man gemensamt kommer fram till vilken typ av stöd som behövs och framförallt hur många timmar assistans som beräknas behövas. Här kan brukaren också få hjälp av biståndshandläggaren att formulera sin ansökan. En god dialog är lösningen till att få en bra vardag. Om man upplever att kommunikationen inte fungerar har man alltid rätt till att byta handläggare.

Söker man personlig assistans i Lund, Skåne finns det många olika alternativ att välja på. Det finns både privata och offentliga aktörer att välja bland. I Sverige finns det också ett högkostnadsskydd för äldrevård. Detta innebär att du aldrig ska behöva betala mer än strax över 2000 kr när du väljer en kommunal äldrevård. Om du har en låg pension kan detta maxbelopp också sänkas så du ska få mer pengar över. Oavsett vilken leverantör av tjänster du väljer så är det viktigaste att brukarens önskan står i fokus.

 

Tidrapportera

Jag arbetar som hantverkare i stockholmsregionen. Yrket är mycket varierande och det krävs att jag ständigt är på alerten för att hänga med i branschens utveckling. För mig handlar det om att åka mellan olika byggen från dag till dag och den andra dagen är aldrig den förra lik. Många tror att hantverkaryrken är monotont men jag skulle hävda motsatsen. Det finns dock ett moment i mitt yrke jag inte tycker om… tidrapportera. Tidigare har jag med fasa väntat med detta in i det sista just för att jag tyckte det var så tråkigt. Men det var inte bara tristessen som störde mig, det var också den tid jag var tvungen att lägga ned på rapporteringen varje vecka. Tid som tog upp stora delar av min vardag. Jag har ju ett stort intresse för flugfiske som jag hellre lägger min tid på än att pilla med siffror och papper.

Nu är dock mina problem ur världen. En branschkollega visade mig en ny app till sin mobil som hon tidrapporterar genom. Först var jag skeptisk, men när hon visade hur snabbt och enkelt hon kunde lägga in och planera sina timmar så valde jag att ge appen ett försök. Att gå över till tidrapportering i mobilen har varit ett av mina bästa yrkesrelaterade beslut någonsin. Nu får jag massa tid över till annat som är roligare, både på jobbet och min fritid. Flugfisket går bättre än någonsin, det finns ingen bättre känsla än när fisken hugger på ett flugfiskespö. Nu får jag uppleva mer av den känslan, allt på grund av smidig tidrapportering mobilen.

tidrapportering

Nu ska jag vidare mot nästa jobb. Det är Janssons som ska lägga in golvvärme i badrummet på övervåningen. Om jag jobbar på bra lär det inte ta allt för lång tid och jag är snart ute och kastar fluga igen. Jag ser redan fram mot tidrapportering av projektet.

Non-stick beläggning

I all tillverkning gäller att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt; stillastående maskiner som drabbats av problem betyder att produktionstakten avtar och företaget förlorar intäkter. Av den anledningen sker en ständig utveckling av maskiner och hjälpmedel inom industrin för att så prickfritt som möjligt kunna sköta produktion utan onödiga avbrott och felaktigheter. En metod för att åstadkomma precis detta är att förse produktionsmaskiner med så kallad non-stick beläggning, något som blir allt vanligare hos tillverkande företag.

Non-stick beläggning handlar om en viss typ av ytbehandlingen i de producerande maskinerna. Tanken bakom detta är att produkterna som tillverkas på ett så friktionsfritt sätt som möjligt ska tas om hand i maskinen, för att undvika bortfall och feltillverkningar. Non-stick fungerar, precis som termen antyder, om samma idé som används inom matlagning där man använder kokkärl, stekpannor och kastruller av ett liknande material. I produktionsmaskiner är dock tekniken ytterligare förädlad och här har ytan ett flertal lager som samtliga i kombination ser till att ytan får ett riktigt bra glid. När det gäller non-stick beläggning så finns det ett flertal olika metoder. Exakt vilken metod som används vid varje givet tillfälle beror på användningsområdet, det vill säga vad som ska tillverkas och vilken volym.

Tidigare har industrin haft stora problem med produkter som på olika sätt fastnar i de maskiner som ska användas till produktion. Genom att i en allt större utsträckning börja använda non-stick beläggning i maskinerna har man på kort tid kommit till rätta med detta problem. Detta innebär i sin tur att produkter kan tillverkas i en snabbare takt och antalet feltillverkare produkter minskar drastiskt. Denna förbättring betyder att man kan tillverka större volymer åt gången, slitaget på maskinerna minskar och kostnaden för varje tillverkad produkt minskar. Eftersom maskinerna får ett lättare liv behöver de dessutom inte stå avstängda lika ofta.

 

non-stick

Studera i Asien

Många drömmer om att studera utomlands. Det behöver inte stanna som en dröm utan med rätt motivation och information så kan drömmen bli sann. Första steget för utomlandsstudier är att bestämma vilket land och vilken kontinent du vill studera på. Inte nog med att det är en stor merit att plugga utomlands utan Asien är speciellt i framkant med tanke på hur snabbt deras utvecklingskurva har gått.

Det sägs att USA är drömmarnas- och möjligheternas land men just nu har Asien tagit över den titeln. Här föds företag varje dag som på kort tid blir världsledande inom sin kategori och utbildningsnivån på befolkningen är väldigt hög. Det är med rättare sagt helt rätt plats att skaffa en utbildning på och börja sin karriär på. I nordöstra Asien så ligger Yonsei University som ligger i centrala Seoul och har ungefär 30 000 studenter. Universitetet har även samarbete med Uppsala Universitet där studenter kan studera utomlands under ett år. Ett annat universitet som också har samarbete med Uppsala Universitet är det prestigsfulla Ewha Womans University i Sydkorea som har titeln ”världens största universitet för kvinnor”.

studera utomlands

Asiens bästa universitet är National University of Singapore som också är ett av de bästa i världen. De tar emot studenter från 100 olika länder samt har hand om 38 000 studenter. De två huvudämnena man satsar på är entreprenörskap och forskning. Universitetet har även ett samarbete med den Kungliga Tekniska Högskolan.

När man väljer att plugga utomlands så är det mycket att tänka på. Dels måste man ha råd att betala studieavgiften som kan bli rätt saftig beroende på vilket universitet man söker sig till. Studieavgiften kan man lösa antingen via studielån som sker hos CSN eller via betalning ur egen ficka. Det man bör titta upp härnäst är boende då boendesituationen i många länder är svår. Efter att betalningen är säkrad så måste man ansöka och kan här då antingen välja att gå på ett svenskt universitet och ha ett utbytes år eller söka direkt till ett universitet i Asien.

Öka ergonomin på arbetsplatsen med lyftbord

Lyftbord

Att förebygga olyckor på arbetsplatsen är A och O för att arbetet ska fungera och för att personalen ska må så bra som möjligt. Inom branscher där det förekommer många tunga lyft och vridningar är det extra viktigt att man ligger steget före och ser till att erbjuda sin personal så ergonomiska verktyg som möjligt.

Tunga eller upprepade lyft förekommer på de allra flesta arbetsplatser. Det kan vara allt från fabriker till kontor eller sjukhus, men också i garage, skolor eller butiker. Att hela tiden behöva böja sin rygg eller vrida armarna kan orsaka stora problem som leder till sämre produktion för företaget, men också en hel del sjukfrånvaro. Genom att använda sig av professionella lyftbord kan du som företagare förhindra många olika typer av problem. Lyftbordet gör det möjligt för personalen att få hjälp med tunga föremål, men bordet kan också regleras så att de passar varje individs behov. Bordet kan vanligtvis regleras så pass mycket att den kan sänkas till golvnivå, men också höjas till full höjd, vilket oftast menar att bordet går att få så högt att det når över en vuxen människa.

Trots att det kan kännas som ett dyrt inköp så är det ett lyftbord helt klart värt sin kostnad. Att behöva betala ut sjuklöner eller få sämre flöde på arbetsdagen kan i slutändan vara mer kostsamt. Har du ingen tidigare erfarenhet av lyftbord hittar du dessa enklast via internet. Är tanken att beställa många bord kan det vara bra att kontakta företaget i fråga och på så sätt är det lättare att få ett bättre pris. Lyftarbeten av olika slag är den främsta anledningen till skador på skelett, muskler och nerver, vilket snabbt kan förhindras om man lär sig att förutse vart skador kan uppkomma och förhindrar detta med rätt redskap. Ett lyftbord ser till att dina anställda eller du själv slipper de tunga lyften och på så sätt sparar in på hälsa och kropp.

Klätterplattform för fasadarbeten

klatterplattform

En klätterplattform är ett mer avancerat alternativ till de fasta ställningarna som används vid fasadarbeten och fönstertvättar. En plattform har fri rörlighet i stigande och fallande våningsplan med hjälp av master som lyfter plattformen med en hastighet av nio meter i minuten.

Anordningen är lättmonterad vilket är ytterligare en anledning till att en klätterplattform är det bättre alternativet i förhållande till fasta ställningar.

Utförandet avgörs av behovet vid respektive fasadprojekt. Antalet master samt plattformens längd och bärkraft kan anpassas och byggas ut.

Denna typ av klätterplattform är en fullgod ersättare av traditionella ställningar. Att investera i en klätterplattform med varierbar längd och bärkraft är bra ekonomiskt då tidsbesparingarna kompenserar för investeringarna.

Det man sparar i tid på att bygga upp fasta ställningar är värd den dyrare investeringen av plattform.

Att kunna marknadsföra snabba installationer mot kund har också visat sig vara ett vinnande koncept vid nykundsanskaffning eftersom kunderna prioriterar snabbt utförda arbeten. Rätt utrustning brukar vid sidan av kompetens och professionalitet utgöra företagens bästa förhandlingsfördel vid upphandlingar av fasad- och byggprojekt.

Klätterplattformarna innebär även ökad säkerhet för byggarbetare och övriga personalgrupper, eftersom momenten av riskfylld klättring eliminerats vid införandet av maskinellt drivna plattformar.

Den här typen av fasadställning är alltså det bättre alternativet ur säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv och ökad användning av den här typen av konstruktion har visat sig minska olyckstillbuden vid bygg- och fasadprojekt.

Plattformar med hissanordningar fraktar bekvämt och säkert människor så väl som verktyg, maskiner och byggmaterial till önskad arbetshöjd.

Bredd och höjd kan varieras med hjälp av moduler, och höjder på 200 meter är ingen ovanlighet vid bygg- och fasadprojekt.

Stabilitet och kvalitet garanteras. Bärkraften varierar beroende på konstruktion.

En ställning med master och hissanordningar kan användas i alla typer av byggprojekt, fasadrenoveringar, murning och måleri samt med fördel i fönstervård och fasadtvättar.

Konstruktion och tillverkning motsvarar alla de senaste ISO-certifieringarna och säkerhetskraven på marknaden.

Plåtbearbetning och dess innebörd

Plåtbearbetning är något som det talas om ofta inom olika tillverkning och industrier. Vad det innebär är att man, precis som ordet antyder, bearbetar plåten på olika sätt. Det man gör är att man formar, manipulerar, beskär eller behandlar olika material inom verkstadsindustrin. Det innebär med andra ord många olika tekniker och processer som har med plåt att göra. Först innan man kan bearbeta den, måste den tas fram. Det gör man genom något som kallas för valsning. Det innebär att metallen under stort tryck pressas till tunnare sjok. Man använder oftast stål för att tillverka plåt, men valet av material beror på vilket syfte slutprodukten har.

Plåtbockning

Bockning av plåt innebär att man böjer en plåt i den vinkel eller radie som man vill ha. Man kan både bocka rör och plan plåt. Man använder ett verktyg som pressar plåten. Man måste även här ta hänsyn till något som kallas för återfjädring. Det betyder att materialet kommer att fjädra tillbaka. Hur stor återfjädringen är beror på hur hårt materialet är och kan därför variera. Det kontrolleras dock av styrsystemet i bockningsmaskinen.

Laserskärning

En annan variant av plåtbearbetning är laserskärning. Det kan man göra med både plåt, aluminium och även andra material. Man använder ofta detta vid serietillverkning och stycktillverkning av industriprodukter. Eftersom man kan göra omställningar vid skärningen bara genom att byta program så blir även mindre serier och framställning av prototyper lönsamma. En fördel till med laserskärningen är att spillet blir minimalt. Laserstrålen som skär är extremt smal och har en väldigt hög måttnoggrannhet. Det innebär att den precision man får via laserteknik inte går att uppnå med någon annan metod. Man får produkter som har hög kvalitet med väldigt raka och blanka snitt.

Det finns givetvis fler tekniker som används, men dessa är de absolut största på marknaden. Dessa tekniker har gjort produktionen idag både effektivare och till bättre kvalitet.

Ytbehandling av metall – lång hållbarhet

Ytbehandling

All metall får längre hållbarhet om den ytbehandlas, ytbehandlingen kan skydda mot rost, kemikalier, temperaturer eller vara elisolerande. Många metallkonstruktioner står ute och är utsatta för väder och vind och behöver en ytbehandling.

Lackering av metall är ett alternativ när man vill ha en exakt kulör. Slitstyrkan kan ökas genom flera lager lackering. Den mest miljövänliga formen av lackering är pulverlackering, där inga lösningsmedel behövs. För att få pulvret att fästa måste man ge metallkomponenten en elektrisk positiv laddning.

Utöver pulverlackering finns våtlackering och sprutlackering. Med sprutlackering får man ett extra lager färg som skydd mot väder och vind. Lackering används till butiksinredningar och bilindustrin där man vill ha en exakt kulör..

En ytbehandling av metall med metoden förnickling används där man vill få en vacker finish. Metallen doppas då i kar med en strömkälla och en nickelsats. Nickelsatsen består av nickelsyra och nickelanoder. Möbler i offentliga miljöer har ofta förnicklade stommar.

Förkromningsprocessen består av tre delar. Först lägger man på en metall för att få bort alla ojämnheter t.ex. koppar. Efter det ett lager med nickel som ger metallen ett rostskydd. Som en försegling lägger man till sist på krom som ger metallen en vacker och glansig yta. Förkromade detaljer används till bland annat dörrhandtag och butikshyllor.

Vid varmförzinkning doppas metalldetaljer i ett bad med flytande zink som håller en temperatur på 460 grader Celsius. Varmförzinkningen ger en fin yta som underlag för lackering till exempel i bilindustrin.

Ytbehandling av metall kan även göras med plast. Termoplast är uppbyggd av linjära eller förgrenade polymerer. Den kan omsmältas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Dock blir hållbarheten lite sämre efter varje omsmältning. Ur miljöhänseende är termoplasten ett mycket bra alternativ, då den är fri från lösningsmedel och epoxy.

Termoplasten klarar miljöer och påfrestningar som t.ex. pulverlackering inte klarar. Korrosionsskydd, elisolering och kemikaliebeständighet är tre av de egenskaper termoplast har. Termoplasten är UV-beständig, bakteriehämmande, slitagetålig och fuktavvisande. Den kan byggas i flera lager och färger. Olika användningsområden kräver olika egenskaper av produkter och installationer.

Allt du behöver veta om mellanspänningsställverk

mellanspänningsställverk

Ett ställverk används för att strömtillförsel på ett säkert sätt ska färdas mellan in- och utgående ledningar. Därtill finns olika typer av ställverk bland annat mellanspänningsställverk och lågspänningsställverk. Mellanspänningsställverk är anslutna till det primära distributionsnätet, vilket kan hantera 10, 20 och 30 kilowatt, och i vissa fall 3 och 6 kilowatt. Främst används de för att styra energiförsörjningen via alternativa vägar och till att förse närliggande industrier och stadsdelar med ström. Ett flertal mellanspänningsställverk är fjärrstyrda och är uteslutande placerade utomhus.

Vad gäller lågspänningsställverk, så används de inom det sekundära distributionsnätet och hanterar spänning upp till omkring 230/240 watt. Vidare används de för att underhålla energiförsörjningen till bland annat bostadsområden, industrier samt större fastigheter, och är huvudsakligen placerade i skåp inomhus eller utomhus.

Mellanspänningsställverk har en rad olika funktioner:

  • Förmåga att transformera om spänningar
  • Kontrollerar att spänningar hålls inom en viss nivå i syftet att motverka överbelastning. Kan jämföras med säkringsproppar
  • Jordar och kortsluter ledningar vid åsknedslag eller som vid underhåll avskilts från övrig utrustning. Kan jämföras med att dra ut en sladd
  • Sluter eller bryter omedelbart ledningar med för höga spänningar samt isolerar enskilda ledningar för att öka säkerheten vid underhåll. Kan jämföras med att trycka på en strömbrytare
  • Förhindrar reaktiv belastning som kan uppstå under långa överföringar mellan kondensatorer och reaktorer
  • Vid entreprenadarbeten används enbart noggrant utvalda mellanspänningsställverk, som beställts från leverantörer som är väletablerade på den svenska marknaden. Mer specifik information om mellanspänningsställverk finns ofta på leverantörens hemsida.

Med hänseende på specifika krav gällande exempelvis storlek, placering och användningsområde, så kommer det lämpligaste ställverket att väljas – anpassat efter kundens behov.

Nedan återfinns några exempel på olika typer av mellanspänningsställverk:

-Kompaktställverk med SF6-gas

-Kompaktställverk utan SF6-gas, har 1-polig isolering och är miljövänlig

-Tyngre ställverk där ingen tryckavlastning krävs, har 1-polig isolering och fasta brytare

-Tyngre ställverk som kräver tryckavlastning, finns med truckar eller kassetter==

 

Hej på er informationssökare!

Industri

Här kommer vi att göra inlägg om olika moment inom industrin. Vi kände att det fanns allt för få utbildande bloggar inom just industribranschen. Att ha kunskap om de olika områden inom industrin är viktigt i många skeden. Att ha kunskap om hur dina underleverantörer, partners, konkurrenter eller kunder  arbetar kan ge dig ett lite annorlunda perspektiv i vissa i situationer.
När man driver företag ute i industribranschen så förväntas det nästan av dig att ha koll på lite allt möjligt inom branschen. Här kommer det att dyka upp lite förenklade artiklar om allt möjligt som kan tänkas ha med industri att göra.

Genom något av våra tips så kanske du till och med hittar en samarbetspartner för outsourcing. Alltså att du utkontrakterar något av dina tillverkningsområden till ett företag som sysslar med endast detta moment. Därav namnet Boka Vikarie.

Hoppas ni finner inläggen informationsgivande!

Med vänliga hälsningar

ADMIN