Klätterplattform för fasadarbeten

klatterplattform

En klätterplattform är ett mer avancerat alternativ till de fasta ställningarna som används vid fasadarbeten och fönstertvättar. En plattform har fri rörlighet i stigande och fallande våningsplan med hjälp av master som lyfter plattformen med en hastighet av nio meter i minuten.

Anordningen är lättmonterad vilket är ytterligare en anledning till att en klätterplattform är det bättre alternativet i förhållande till fasta ställningar.

Utförandet avgörs av behovet vid respektive fasadprojekt. Antalet master samt plattformens längd och bärkraft kan anpassas och byggas ut.

Denna typ av klätterplattform är en fullgod ersättare av traditionella ställningar. Att investera i en klätterplattform med varierbar längd och bärkraft är bra ekonomiskt då tidsbesparingarna kompenserar för investeringarna.

Det man sparar i tid på att bygga upp fasta ställningar är värd den dyrare investeringen av plattform.

Att kunna marknadsföra snabba installationer mot kund har också visat sig vara ett vinnande koncept vid nykundsanskaffning eftersom kunderna prioriterar snabbt utförda arbeten. Rätt utrustning brukar vid sidan av kompetens och professionalitet utgöra företagens bästa förhandlingsfördel vid upphandlingar av fasad- och byggprojekt.

Klätterplattformarna innebär även ökad säkerhet för byggarbetare och övriga personalgrupper, eftersom momenten av riskfylld klättring eliminerats vid införandet av maskinellt drivna plattformar.

Den här typen av fasadställning är alltså det bättre alternativet ur säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv och ökad användning av den här typen av konstruktion har visat sig minska olyckstillbuden vid bygg- och fasadprojekt.

Plattformar med hissanordningar fraktar bekvämt och säkert människor så väl som verktyg, maskiner och byggmaterial till önskad arbetshöjd.

Bredd och höjd kan varieras med hjälp av moduler, och höjder på 200 meter är ingen ovanlighet vid bygg- och fasadprojekt.

Stabilitet och kvalitet garanteras. Bärkraften varierar beroende på konstruktion.

En ställning med master och hissanordningar kan användas i alla typer av byggprojekt, fasadrenoveringar, murning och måleri samt med fördel i fönstervård och fasadtvättar.

Konstruktion och tillverkning motsvarar alla de senaste ISO-certifieringarna och säkerhetskraven på marknaden.

Plåtbearbetning och dess innebörd

Plåtbearbetning är något som det talas om ofta inom olika tillverkning och industrier. Vad det innebär är att man, precis som ordet antyder, bearbetar plåten på olika sätt. Det man gör är att man formar, manipulerar, beskär eller behandlar olika material inom verkstadsindustrin. Det innebär med andra ord många olika tekniker och processer som har med plåt att göra. Först innan man kan bearbeta den, måste den tas fram. Det gör man genom något som kallas för valsning. Det innebär att metallen under stort tryck pressas till tunnare sjok. Man använder oftast stål för att tillverka plåt, men valet av material beror på vilket syfte slutprodukten har.

Plåtbockning

Bockning av plåt innebär att man böjer en plåt i den vinkel eller radie som man vill ha. Man kan både bocka rör och plan plåt. Man använder ett verktyg som pressar plåten. Man måste även här ta hänsyn till något som kallas för återfjädring. Det betyder att materialet kommer att fjädra tillbaka. Hur stor återfjädringen är beror på hur hårt materialet är och kan därför variera. Det kontrolleras dock av styrsystemet i bockningsmaskinen.

Laserskärning

En annan variant av plåtbearbetning är laserskärning. Det kan man göra med både plåt, aluminium och även andra material. Man använder ofta detta vid serietillverkning och stycktillverkning av industriprodukter. Eftersom man kan göra omställningar vid skärningen bara genom att byta program så blir även mindre serier och framställning av prototyper lönsamma. En fördel till med laserskärningen är att spillet blir minimalt. Laserstrålen som skär är extremt smal och har en väldigt hög måttnoggrannhet. Det innebär att den precision man får via laserteknik inte går att uppnå med någon annan metod. Man får produkter som har hög kvalitet med väldigt raka och blanka snitt.

Det finns givetvis fler tekniker som används, men dessa är de absolut största på marknaden. Dessa tekniker har gjort produktionen idag både effektivare och till bättre kvalitet.

Ytbehandling av metall – lång hållbarhet

Ytbehandling

All metall får längre hållbarhet om den ytbehandlas, ytbehandlingen kan skydda mot rost, kemikalier, temperaturer eller vara elisolerande. Många metallkonstruktioner står ute och är utsatta för väder och vind och behöver en ytbehandling.

Lackering av metall är ett alternativ när man vill ha en exakt kulör. Slitstyrkan kan ökas genom flera lager lackering. Den mest miljövänliga formen av lackering är pulverlackering, där inga lösningsmedel behövs. För att få pulvret att fästa måste man ge metallkomponenten en elektrisk positiv laddning.

Utöver pulverlackering finns våtlackering och sprutlackering. Med sprutlackering får man ett extra lager färg som skydd mot väder och vind. Lackering används till butiksinredningar och bilindustrin där man vill ha en exakt kulör..

En ytbehandling av metall med metoden förnickling används där man vill få en vacker finish. Metallen doppas då i kar med en strömkälla och en nickelsats. Nickelsatsen består av nickelsyra och nickelanoder. Möbler i offentliga miljöer har ofta förnicklade stommar.

Förkromningsprocessen består av tre delar. Först lägger man på en metall för att få bort alla ojämnheter t.ex. koppar. Efter det ett lager med nickel som ger metallen ett rostskydd. Som en försegling lägger man till sist på krom som ger metallen en vacker och glansig yta. Förkromade detaljer används till bland annat dörrhandtag och butikshyllor.

Vid varmförzinkning doppas metalldetaljer i ett bad med flytande zink som håller en temperatur på 460 grader Celsius. Varmförzinkningen ger en fin yta som underlag för lackering till exempel i bilindustrin.

Ytbehandling av metall kan även göras med plast. Termoplast är uppbyggd av linjära eller förgrenade polymerer. Den kan omsmältas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Dock blir hållbarheten lite sämre efter varje omsmältning. Ur miljöhänseende är termoplasten ett mycket bra alternativ, då den är fri från lösningsmedel och epoxy.

Termoplasten klarar miljöer och påfrestningar som t.ex. pulverlackering inte klarar. Korrosionsskydd, elisolering och kemikaliebeständighet är tre av de egenskaper termoplast har. Termoplasten är UV-beständig, bakteriehämmande, slitagetålig och fuktavvisande. Den kan byggas i flera lager och färger. Olika användningsområden kräver olika egenskaper av produkter och installationer.

Allt du behöver veta om mellanspänningsställverk

mellanspänningsställverk

Ett ställverk används för att strömtillförsel på ett säkert sätt ska färdas mellan in- och utgående ledningar. Därtill finns olika typer av ställverk bland annat mellanspänningsställverk och lågspänningsställverk. Mellanspänningsställverk är anslutna till det primära distributionsnätet, vilket kan hantera 10, 20 och 30 kilowatt, och i vissa fall 3 och 6 kilowatt. Främst används de för att styra energiförsörjningen via alternativa vägar och till att förse närliggande industrier och stadsdelar med ström. Ett flertal mellanspänningsställverk är fjärrstyrda och är uteslutande placerade utomhus.

Vad gäller lågspänningsställverk, så används de inom det sekundära distributionsnätet och hanterar spänning upp till omkring 230/240 watt. Vidare används de för att underhålla energiförsörjningen till bland annat bostadsområden, industrier samt större fastigheter, och är huvudsakligen placerade i skåp inomhus eller utomhus.

Mellanspänningsställverk har en rad olika funktioner:

  • Förmåga att transformera om spänningar
  • Kontrollerar att spänningar hålls inom en viss nivå i syftet att motverka överbelastning. Kan jämföras med säkringsproppar
  • Jordar och kortsluter ledningar vid åsknedslag eller som vid underhåll avskilts från övrig utrustning. Kan jämföras med att dra ut en sladd
  • Sluter eller bryter omedelbart ledningar med för höga spänningar samt isolerar enskilda ledningar för att öka säkerheten vid underhåll. Kan jämföras med att trycka på en strömbrytare
  • Förhindrar reaktiv belastning som kan uppstå under långa överföringar mellan kondensatorer och reaktorer
  • Vid entreprenadarbeten används enbart noggrant utvalda mellanspänningsställverk, som beställts från leverantörer som är väletablerade på den svenska marknaden. Mer specifik information om mellanspänningsställverk finns ofta på leverantörens hemsida.

Med hänseende på specifika krav gällande exempelvis storlek, placering och användningsområde, så kommer det lämpligaste ställverket att väljas – anpassat efter kundens behov.

Nedan återfinns några exempel på olika typer av mellanspänningsställverk:

-Kompaktställverk med SF6-gas

-Kompaktställverk utan SF6-gas, har 1-polig isolering och är miljövänlig

-Tyngre ställverk där ingen tryckavlastning krävs, har 1-polig isolering och fasta brytare

-Tyngre ställverk som kräver tryckavlastning, finns med truckar eller kassetter==

 

Hej på er informationssökare!

Industri

Här kommer vi att göra inlägg om olika moment inom industrin. Vi kände att det fanns allt för få utbildande bloggar inom just industribranschen. Att ha kunskap om de olika områden inom industrin är viktigt i många skeden. Att ha kunskap om hur dina underleverantörer, partners, konkurrenter eller kunder  arbetar kan ge dig ett lite annorlunda perspektiv i vissa i situationer.
När man driver företag ute i industribranschen så förväntas det nästan av dig att ha koll på lite allt möjligt inom branschen. Här kommer det att dyka upp lite förenklade artiklar om allt möjligt som kan tänkas ha med industri att göra.

Genom något av våra tips så kanske du till och med hittar en samarbetspartner för outsourcing. Alltså att du utkontrakterar något av dina tillverkningsområden till ett företag som sysslar med endast detta moment. Därav namnet Boka Vikarie.

Hoppas ni finner inläggen informationsgivande!

Med vänliga hälsningar

ADMIN