Klätterplattform för fasadarbeten

klatterplattform

En klätterplattform är ett mer avancerat alternativ till de fasta ställningarna som används vid fasadarbeten och fönstertvättar. En plattform har fri rörlighet i stigande och fallande våningsplan med hjälp av master som lyfter plattformen med en hastighet av nio meter i minuten.

Anordningen är lättmonterad vilket är ytterligare en anledning till att en klätterplattform är det bättre alternativet i förhållande till fasta ställningar.

Utförandet avgörs av behovet vid respektive fasadprojekt. Antalet master samt plattformens längd och bärkraft kan anpassas och byggas ut.

Denna typ av klätterplattform är en fullgod ersättare av traditionella ställningar. Att investera i en klätterplattform med varierbar längd och bärkraft är bra ekonomiskt då tidsbesparingarna kompenserar för investeringarna.

Det man sparar i tid på att bygga upp fasta ställningar är värd den dyrare investeringen av plattform.

Att kunna marknadsföra snabba installationer mot kund har också visat sig vara ett vinnande koncept vid nykundsanskaffning eftersom kunderna prioriterar snabbt utförda arbeten. Rätt utrustning brukar vid sidan av kompetens och professionalitet utgöra företagens bästa förhandlingsfördel vid upphandlingar av fasad- och byggprojekt.

Klätterplattformarna innebär även ökad säkerhet för byggarbetare och övriga personalgrupper, eftersom momenten av riskfylld klättring eliminerats vid införandet av maskinellt drivna plattformar.

Den här typen av fasadställning är alltså det bättre alternativet ur säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv och ökad användning av den här typen av konstruktion har visat sig minska olyckstillbuden vid bygg- och fasadprojekt.

Plattformar med hissanordningar fraktar bekvämt och säkert människor så väl som verktyg, maskiner och byggmaterial till önskad arbetshöjd.

Bredd och höjd kan varieras med hjälp av moduler, och höjder på 200 meter är ingen ovanlighet vid bygg- och fasadprojekt.

Stabilitet och kvalitet garanteras. Bärkraften varierar beroende på konstruktion.

En ställning med master och hissanordningar kan användas i alla typer av byggprojekt, fasadrenoveringar, murning och måleri samt med fördel i fönstervård och fasadtvättar.

Konstruktion och tillverkning motsvarar alla de senaste ISO-certifieringarna och säkerhetskraven på marknaden.