Plåtbearbetning och dess innebörd

Plåtbearbetning är något som det talas om ofta inom olika tillverkning och industrier. Vad det innebär är att man, precis som ordet antyder, bearbetar plåten på olika sätt. Det man gör är att man formar, manipulerar, beskär eller behandlar olika material inom verkstadsindustrin. Det innebär med andra ord många olika tekniker och processer som har med plåt att göra. Först innan man kan bearbeta den, måste den tas fram. Det gör man genom något som kallas för valsning. Det innebär att metallen under stort tryck pressas till tunnare sjok. Man använder oftast stål för att tillverka plåt, men valet av material beror på vilket syfte slutprodukten har.

Plåtbockning

Bockning av plåt innebär att man böjer en plåt i den vinkel eller radie som man vill ha. Man kan både bocka rör och plan plåt. Man använder ett verktyg som pressar plåten. Man måste även här ta hänsyn till något som kallas för återfjädring. Det betyder att materialet kommer att fjädra tillbaka. Hur stor återfjädringen är beror på hur hårt materialet är och kan därför variera. Det kontrolleras dock av styrsystemet i bockningsmaskinen.

Laserskärning

En annan variant av plåtbearbetning är laserskärning. Det kan man göra med både plåt, aluminium och även andra material. Man använder ofta detta vid serietillverkning och stycktillverkning av industriprodukter. Eftersom man kan göra omställningar vid skärningen bara genom att byta program så blir även mindre serier och framställning av prototyper lönsamma. En fördel till med laserskärningen är att spillet blir minimalt. Laserstrålen som skär är extremt smal och har en väldigt hög måttnoggrannhet. Det innebär att den precision man får via laserteknik inte går att uppnå med någon annan metod. Man får produkter som har hög kvalitet med väldigt raka och blanka snitt.

Det finns givetvis fler tekniker som används, men dessa är de absolut största på marknaden. Dessa tekniker har gjort produktionen idag både effektivare och till bättre kvalitet.