Allt du behöver veta om mellanspänningsställverk

mellanspänningsställverk

Ett ställverk används för att strömtillförsel på ett säkert sätt ska färdas mellan in- och utgående ledningar. Därtill finns olika typer av ställverk bland annat mellanspänningsställverk och lågspänningsställverk. Mellanspänningsställverk är anslutna till det primära distributionsnätet, vilket kan hantera 10, 20 och 30 kilowatt, och i vissa fall 3 och 6 kilowatt. Främst används de för att styra energiförsörjningen via alternativa vägar och till att förse närliggande industrier och stadsdelar med ström. Ett flertal mellanspänningsställverk är fjärrstyrda och är uteslutande placerade utomhus.

Vad gäller lågspänningsställverk, så används de inom det sekundära distributionsnätet och hanterar spänning upp till omkring 230/240 watt. Vidare används de för att underhålla energiförsörjningen till bland annat bostadsområden, industrier samt större fastigheter, och är huvudsakligen placerade i skåp inomhus eller utomhus.

Mellanspänningsställverk har en rad olika funktioner:

  • Förmåga att transformera om spänningar
  • Kontrollerar att spänningar hålls inom en viss nivå i syftet att motverka överbelastning. Kan jämföras med säkringsproppar
  • Jordar och kortsluter ledningar vid åsknedslag eller som vid underhåll avskilts från övrig utrustning. Kan jämföras med att dra ut en sladd
  • Sluter eller bryter omedelbart ledningar med för höga spänningar samt isolerar enskilda ledningar för att öka säkerheten vid underhåll. Kan jämföras med att trycka på en strömbrytare
  • Förhindrar reaktiv belastning som kan uppstå under långa överföringar mellan kondensatorer och reaktorer
  • Vid entreprenadarbeten används enbart noggrant utvalda mellanspänningsställverk, som beställts från leverantörer som är väletablerade på den svenska marknaden. Mer specifik information om mellanspänningsställverk finns ofta på leverantörens hemsida.

Med hänseende på specifika krav gällande exempelvis storlek, placering och användningsområde, så kommer det lämpligaste ställverket att väljas – anpassat efter kundens behov.

Nedan återfinns några exempel på olika typer av mellanspänningsställverk:

-Kompaktställverk med SF6-gas

-Kompaktställverk utan SF6-gas, har 1-polig isolering och är miljövänlig

-Tyngre ställverk där ingen tryckavlastning krävs, har 1-polig isolering och fasta brytare

-Tyngre ställverk som kräver tryckavlastning, finns med truckar eller kassetter==